close
premieră
ultima difuzare
Condiţii de utilizare a site-urilor HBO și Cinemax

Bun venit pe website-ul www.hbo.ro (în cele ce urmează denumit: “Website-ul HBO”) şi pe website-ul www.cinemax.ro (în cele ce urmează denumit: “Website-ul Cinemax”, în cele ce urmează Website-ul HBO şi Website-ul Cinemax fiind denumite colectiv “Website-urile”) operate de HBO Europe s.r.o. (sediul social: Praga 7, Jankovcova 1037/49, Cod Poştal: 170 00, Republica Cehă, Nr. Identificare: 61466786, înregistrat la Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, inscripția 29418, denumită în continuare: ”HBO”). Înainte de a utiliza website-urile, dumneavoastră (în cee ce urmează denumit “Utilizator(i)”) sunteţi rugat să citiți cu atenție următoarele condiţii de utilizare (în cele ce urmează denumite: “Condiţii de Utilizare”). Dacă un Utilizator nu acceptă următoarele Condiţii de Utilizare, nu este permisă nici o utilizare a website-urilor.

Utilizatorii confirmă prin prezentul că HBO este societatea de difuzare a serviciilor HBO (HBO, HBO 2, HBO 3 și versiunile HD ale acestora) și a serviciilor Cinemax (Cinemax, Cinemax 2 și versiunile HD ale acestora) precum și furnizorul serviciilor media audiovizuale la cerere HBO On Demand și HBO GO.

Scopul utilizării

Utilizatorii pot utiliza website-urile exclusiv în scopuri personale și private. Este strict interzisă utilizarea pentru orice afacere sau republicare a oricăror informații de pe website-uri pentru consumul public.

Modificarea Condiţiilor de Utilizare

HBO poate modifica, din când în când, aceste Condiţii de Utilizare, integral sau parțial. Orice amendamente sau modificări intră în vigoare atunci când sunt postate pe website-uri. Utilizatorul convine prin prezentul să revizuiască regulat aceste Condiţii de Utilizare pentru a se familiariza cu orice modificări. Utilizarea website-urilor sau a oricărei părți a acestora după modificarea acestor Condiţii de Utilizare va fi considerată drept o acceptare a acestor modificări. În cazul în care vă opuneți unor astfel de modificări, vă rugăm să renunțați la utilizarea website-urilor.

Comportamentul Ilegal al Utilizatorului

Următoarele activități nu sunt permise sau autorizate de HBO și pot fi considerate ilegale potrivit legislației interne sau europene, incluzând, fără a se limita la următoarele:
- modificarea, adaptarea sau decriptarea oricărei părți a website-urilor;
- hacking neautorizat sau tentativă de hacking în sistemul IT legat de website-uri;
- publicarea, distribuirea sau utilizarea neautorizată a materialelor legate de website-uri.

Excluderea răspunderii

În măsura permisă de legislația aplicabilă, HBO, proprietarii acesteia, societăţile afiliate, partenerii de afaceri, consultanții și agenții, exclud astfel orice fel de răspundere pentru autenticitatea, caracterul complet, legalitatea, fiabilitatea, funcționalitatea sau disponibilitatea conținutului website-urilor sau a informațiilor cu privire la website-uri.
Prin utilizarea website-urilor, Utilizatorii sunt de acord că utilizează website-urile exclusiv pe propriul risc și că HBO nu își asumă nici o răspundere pentru nici un prejudiciu material sau nematerial care ar putea apărea în timpul utilizării website-urilor.

HBO exclude orice fel de obligație de asigurare și/ sau de garanție în limita maximă permisă de legea aplicabilă. HBO nu asigură sau garantează funcționarea neîntreruptă și fără erori a conținutului sau a funcțiilor website-urilor, corectarea erorilor sau faptul că serverul care transmite website-urile nu are nici un virus sau altă componentă dăunătoare.

HBO nu acordă nici o garanție în legătură cu utilizarea sau consecințele utilizării conținutului și funcțiilor website-urilor, sau cu corectitudinea, precizia, fiabilitatea acestora sau orice altă caracteristică. Utilizatorii confirmă că sunt responsabili pentru orice daune suferite de dispozitivele utilizate pentru accesarea website-urilor și pentru costurile de service și de întreținere ale acestor dispozitive.

HBO nu oferă nici un fel de garanţie cu privire la întreruperea serviciului ca urmare a unei erori de calitate sau a oricărei întreruperi a conexiunii la Internet a Utilizatorului sau a oricărei daune sau pierderi materiale sau nemateriale suferite în legătură cu aceasta.

Informațiile sau opiniile care apar pe orice mediu de funcționalitate socială a website-urilor nu vor fi considerate informații sau opinii ale HBO sau ale companiilor sale afiliate. HBO nu își asumă nici un fel de răspundere în legătură cu informațiile și opiniile menționate mai sus, iar Utilizatorii confirmă că orice alt Utilizator poate dobândi cunoștințe și poate utiliza informațiile și opiniile menționate mai sus. HBO exclude orice răspundere pentru orice pierdere, prejudiciu (daune reale, daune secundare, punitive sau orice alt fel de daune), vătămare, datorii, obligații sau orice alte situaţii, bazate pe sau rezultând din orice informații sau opinii care apar pe website-uri.

Materiale prezentate pe website-uri

HBO va avea licenţă non-exclusivă, continuă, perpetuă, fără taxe de a utiliza orice text, e-mail, fotografii, video, propunere, concept sau idee (supusă sau nu dreptului de autor) și care este deținută și trimisă de Utilizatori către website-uri în orice formă şi din orice motiv (“Materialul trimis”), indiferent de locația din care a fost transmis, iar HBO are dreptul să utilizeze Materialul Trimis în orice moment acum și în viitor, la discreția sa, din orice motiv necesar. HBO nu își asumă răspunderea pentru nici unul dintre materialele trimise pe website-uri.

Despăgubire

Utilizatorii vor despăgubi HBO, directorii, agenții, angajații și companiile sale afiliate pentru orice reclamaţie sau costuri asociate cu orice reclamaţie susţinută de o terță parte care poate fi atribuită încălcării de către Utilizator a acestor Condiţii de Utilizare.

Legea privind Proprietatea Intelectuală

Utilizatorii recunosc că arhitectura, aspectul, imaginile și conținutul website-urilor sunt protejate de legea drepturilor de autor și de alte legi privind proprietatea intelectuală.

Toate serviciile, conținutul, informațiile și software-ul aplicabil (aplicația) care se găsesc pe website-uri, inclusiv, fără a se limita la conținutul media și imaginile statice ale acestora, alte imagini, fotografii, personaje, nume, grafică, logo-uri, ilustrații precum şi produsele software (aplicații) sunt proprietatea intelectuală a HBO sau a altor companii din cadrul grupului de companii sau a unei terțe părți care a autorizat HBO să le utilizeze. Prin urmare, toate serviciile, conținutul, informațiile și software-ul aplicabil (aplicația) care se găsesc pe website-uri sunt protejate prin drepturi de autor sau prin alte mijloace de protecție juridică. Este strict interzisă duplicarea, copierea, distribuirea (inclusiv procedurile prin e-mail, fax sau alte dispozitive electronice), publicarea, modificarea, transmiterea sau utilizarea, pe alte website-uri sau în alte rețele de calculatoare, a oricăror servicii, conținuturi, informații sau software aplicabil (aplicație) accesibile pe Website-uri.

Link-uri

HBO nu va fi răspunzătoare pentru conținutul oricărui site extern al unei terțe părţi și la care se face referire printr-un link plasat pe website-uri. Oricine poate crea un link care să direcționeze utilizatorii către website-uri, cu condiția ca linkul să nu afirme, să sugereze sau să dea impresia că HBO sau un grup ori o persoană privată legată de HBO sponsorizează sau sprijină site-ul care conduce la aceste website-uri. Utilizatorii nu pot utiliza un logo, o marcă comercială, o marcă de serviciu sau alt material protejat prin drepturi de autor, care apare pe website-uri, fără acordul expres în scris al proprietarului respectivei mărcii sau al respectivului drept. Utilizatorii nu pot folosi nici o parte din conținut sau orice alte materiale care pot fi găsite pe website-uri şi nici nu le poate include în orice alt website fără acordul prealabil în scris al HBO.

Clauza privind lipsa parțială de valabilitate

În cazul în care una dintre prevederile acestor Condiţii de Utilizare se dovedește a fi lipsită de valabilitate sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din aceste Condiţii de Utilizare, care vor rămâne pe deplin valabile și în vigoare.

Legislaţia aplicabilă și competența juridică

Aceste Condiţii de Utilizare sunt guvernate de legislaţia cehă. Totodată, Utilizatorul poate beneficia de anumite drepturi de protecție și de alte prevederi obligatorii în conformitate cu legile locale aplicabile. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă toate litigiile, plângerile, întrebările sau diferențele care decurg din sau în legătură cu aceste Condiţii de Utilizare. Orice litigiu, controversă sau revendicare care decurge din sau are legăturăcu Condiţiile de Utilizare poate fi supusă de oricare dintre părți competenței juridice exclusive a instanței de judecată din Republica Cehă.

Utilizarea cookie-urilor

Utilizatorii convin că pe durata vizionării website-urilor, sistemul trimite un identificator de vizitatori anonim, un așa-numit cookie, pe computerul utilizatorului. Informații suplimentare despre utilizarea cookie-urilor sunt disponibile în politica privind cookie-urile. Politica privind cookie-urile face parte integrantă din aceste Condiţii de Utilizare. Faceţi click aici pentru politica privind cookie-urile.

Limba care guvernează Condiţii de Utilizare

În cazul în care Condiţii de Utilizare sunt disponibile pe website-uri atât în limba locală, cât și în limba engleză, versiunea locală va prevala întotdeauna.

Date de Contact

HBO Europe poate fi accesată direct la numărul de telefon din Republica Cehă +420 261 094 44 în limba cehă sau engleză sau la următoarea adresă de e-mail: sekretariat@hbo.cz în limba cehă sau engleză.
Consiliul pentru radiodifuziune și televiziune, Škrétova 44/6, 120 00 Praga 2, Republica Cehă, www.rrtv.cz, este o autoritate de reglementare care supraveghează furnizarea serviciilor HBO.

Ultima actualizare la data de 25 mai 2018

 

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again