close
premieră
ultima difuzare
Politică de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate
Pentru utilizarea acestui site este necesar să citeşti şi să accepţi în totalitate următoarele reguli. Vizitarea în continuare a acestui site implică acordul tău faţă de aceste reguli.
Îţi mulţumim pentru accesarea site-ului. Confidenţialitatea datelor tale este importantă pentru noi. Pentru a le proteja, oferim această notă explicativă despre practica informaţiilor online şi opţiunile pe care le poţi avea în privinţa modului în care datele tale sunt stocate şi utilizate pe acest site.

Ce informaţii stocăm
Pe site-ul HBO poţi să participi la concursuri, să comanzi produse, să votezi recenzii sau să îţi exprimi o opinie, să te înscrii la ştiri online, să participi la discuţii. Tipurile de informaţii personale care pot fi stocate în site sunt: nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de fax, card de credit şi părerile tale despre anumite produse, programe, servicii.
În anumite secţiuni ale site-ului HBO.ro, numai persoanele care ne oferă aceste informaţii de identificare solicitate vor putea să comande produse sau servicii sau să participe la ofertele şi activităţile de pe site. De asemenea, când vizitezi site-ul putem să colectăm anumite informaţii de identificare, precum tipul de browser pe care îl foloseşti sau sistemul de operare, numele providerului tău de Internet.

Cum folosim aceste informaţii
Informaţiile solicitate sunt folosite pentru a-ţi răspunde la întrebările pe care le ai în legătură cu ofertele noastre şi pentru a-ţi oferi programele sau serviciile care credem că te-ar putea interesa.
Folosim aceste informaţii ca să comunicăm cu tine, să te anunţăm când ai câştigat un concurs sau când intervin schimbări în regulamentul de înscriere, să-ţi furnizăm ştirile online sau să te contactăm în legătură cu contul pe care îl ai la noi. Folosim informaţiile pe care ni le oferi despre alţii pentru a te ajuta să le trimiţi felicitări sau cadouri sau pentru a le oferi produse, programe sau servicii.
Folosim informaţiile non-personale de identificare pe care le adunăm pentru a îmbunătăţi designul şi conţinutul site-ului nostru, pentru a-ţi personaliza experienţa pe Internet. De asemenea, putem folosi informaţiile acestea, pentru analiza utilizării site-ului.

Adunarea informaţiilor de către o terţă parte sau sponsor
Site-ul HBO.ro poate conţine link-uri către site-uri a căror politică de confidenţialitate este diferită de a noastră. Dacă trimiţi date personale către oricare dintre aceste site-uri, informaţiile tale cad sub incidenţa declaraţiei lor de confidenţialitate. Declaraţia de confidenţialitate a site-ului HBO.ro nu se aplică informaţiilor pe care le trimiţi pe acele site-uri. Te încurajăm să citeşti cu atenţie politica de confidenţialitate a oricărui web site pe care îl vizitezi.
Site-ul HBO poate oferi uneori conţinut de tipul concursuri sau promoţii care sunt sponsorizate sau realizate în parteneriat cu terţe părţi identificabile. În virtutea acestor relaţii, terţele părţi pot obţine informaţii personale de identificare pe care vizitatorii le oferă voluntar pentru a participa la activitatea acestui site. HBO nu are control asupra modului în care aceste terţe părţi pot folosi informaţiile respective. Când informaţiile personale de identificare vor trebui trimise partenerilor noştri, vei fi anunţat.

Cookies
Pentru a-ţi îmbunătăţi experienţa pe site-ul nostru, HBO.ro foloseşte cookies. Acestea sunt fişiere text pe care le plasăm în browser-ul calculatorului tău pentru a stoca preferinţele tale. Cookies ca atare nu dezvăluie adresa de e-mail sau alte informaţii personale decât dacă tu alegi să le oferi, de exemplu prin înregistrarea pe site. Cu toate acestea, odată ce oferi pe site informaţii personale identificabile, acestea pot fi stocate în cookie.
Folosim cookies ca să înţelegem mai bine utilizarea site-ului şi ca să îmbunătăţim conţinutul şi ofertele. Se folosesc cookies pentru a personaliza paginile web, cum ar fi recunoaşterea numelui când reintri pe site, salvarea parolei în zone protejate prin parolă. De asemenea, putem folosi cookies ca să îţi oferim produse, programe, servicii.

Securitatea site-ului
Am aplicat procedurile fizice, electronice şi manageriale necesare pentru prevenirea accesului neautorizat, menţinerea securităţii datelor şi folosirea corectă a informaţiilor stocate online. Pentru a-ţi asigura confidenţialitatea, vom urma paşii necesari pentru verificarea identităţii tale înainte de a-ţi acorda accesul sau a face corecţii. De asemenea, te avertizăm, că site-ul se găseşte pe servere în afara ţării şi protecţia datelor în alte ţări decât România ar putea fi mai puţin cuprinzătoare decât legislaţia acestei ţări.

Protecţia datelor personale
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul HBO.ro va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către tine.
Conform Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, beneficiezi de următoarele drepturi:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului de date personale, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/ 2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate.
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu tine sunt sau nu prelucrate de către acesta.
(iii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
(iv) Dreptul la opoziţie: dreptul de a te opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia ta particulară, ca date care te vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare, precum şi dreptul de a te opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care te vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
(v) Dreptul la justiţie: dreptul de a te adresa instanţei de la domiciliul tău pentru orice prejudiciu pe care l-ai suferit în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată illegal.

Modificarea politicii de confidenţialitate
În anumite ocazii, HBO.ro poate modifica această politică de confidenţialitate pentru a reflecta modificările în legislaţie, în practicile noastre de preluare şi utilizare a datelor personale, în caracteristicile site-ului sau în progresele tehnologice. În cazul în care aducem modificări ce afectează modul de nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi publicate în această politică de confidenţialitate, iar data intrării în vigoare va fi publicată la începutul politicii de confidenţialitate. Prin urmare, politica de confidenţialitate trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici şi practici. HBO.ro va publica cât mai vizibil modificările esenţiale înainte de implementarea acestora.